Skip to main content

EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

Bu sözleşme Hürriyet Mah.  Çandarlızade İbrahim Paşa Cad. 290. Sok. B/Blok Kat:1 Da:1 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde mukim 4110427512 vergi numaralı GRİPENGUEN EĞLENCE STÜDYOSU SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca Pen Akademi olarak anılacaktır. ile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim …………..………….. T.C. Kimlik Numaralı ………………………………..…………….. (kısaca EĞİTMEN olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, hizmet verecek gerçek kişiler tarafından eğitimlerin, hizmet almak isteyen öğrenci ile buluşturulmasını hedeflemektedir.

 

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ders, sınav, ödev, kaynak, cevap ve duyurular gibi içerikler için EĞİTMEN, sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

EĞİTMEN, yetkin olduğu alanda doğru bilgi içeren hizmeti sağlayacağını, eğitim verdiği ve hizmet sunduğu alanda gerekli eğitim ve öğrenim, bilgi ve birikim ve yetkinlik anlamında gerekli nitelik, sertifika ve uzmanlığa sahip olduğunu beyan ve kabul eder.

EĞİTMEN ’den PENAKADEMİ tarafından 3,2’de belirtildiği üzere sertifika, uzmanlık belgesi ya da eğitim vermek amacıyla gerekli niteliği haiz olduğunu gösteren bilgi ve belge talep edildiği takdirde bunları şartsız koşulsuz PENAKADEMİ yetkilisine sunmayı kabul eder.

EĞİTMEN, tüm planlanan derslere hazırlıklı ve düzenli katılmayı, öğrenci tarafından sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermeyi ve öğrenciyi yanıltmayacağını beyan ve kabul eder.

EĞİTMEN, sunacağı hizmeti kullanmak üzere gerekli lisanslara, rıza ve izinlere sahip olduğunu, sunacağı hizmetin fikri mülkiyetine dair tüm hakların sahibi ve/veya kullanım yetkisine sahip olduğunu ve PENAKADEMİ’ye sunacağı hizmetin herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini/kötüye kullanmadığını, PENAKADEMİ tarafından talep edilmesi halinde, işbu maddede sayılan hallere dair hak sahipliği belgelerini ivedilikle sunmayı beyan ve kabul etmektedir.

EĞİTMEN, verdiği hizmetin hukuka aykırı, uygunsuz, saldırgan, ırkçı olmayan, nefret söylemi içermeyen içerikler olduğunu ve içeriğin amacının yanlış bilgi yaymak veya sağlamak olmadığını, öğrenciye izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermeyeceğini beyan ve kabul eder. İşbu maddeye aykırı davranışların PENAKADEMİ’ye herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluk yüklemesi durumunda olası soruşturma, dava, tazminat talepleri ve sair hallerde PENAKADEMİ‘nin yanında davaya taraf olacağını ve sorumluluğun kendine ait olduğunu beyan ve kabul eder. Olası durumlarda PENAKADEMİ’nin gayrikabili rücu her türlü tazminat ve rücu hakkı saklıdır.

EĞİTMENPENAKADEMİ bünyesinde hizmet veren diğer eğitimcilerin hizmet sağlamasını engelleyecek davranışlarda bulunmamakla yükümlüdür.

PENAKADEMİ, gerek duyduğunda EĞİTMEN’in ders içeriklerini ve dokümanlarını kaydeder veya kopyalayabilir. EĞİTMEN tarafından sunulan hizmetin pazarlama, tanıtma, sergileme, umuma arz, satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanılacağını kabul eder.

PENAKADEMİEĞİTMEN’e hizmetin sorunsuz sunulması için gereken altyapıyı sunmakla yükümlü olduğunu beyan ve kabul etmektedir.

PENAKADEMİEĞİTMEN tarafından verilen hizmetin öğrenci deneyimlerinin olumsuz olması, EĞİTMEN’in dürüstlük kuralına aykırı hareket etmesi, kurumun, diğer eğitmenlerin veya öğrenci haklarına zarar vermesi durumunda ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın hizmeti kaldırma/sınırlandırma, ödemeleri askıya almaya veya eğitmenleri engelleme hakkını saklı tutmaktadır.

EĞİTMEN, işbu maddede belirtilen hükümlere aykırı davrandığı takdirde PENAKADEMİ tarafından ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceğini beyan ve kabul etmektedir.

 

  1. MALİ HÜKÜMLER

Öğrencilerle faturalar ve ücretlerle ilgili tüm etkileşimler PEN AKADEMİ tarafından yapılacaktır. Ücreti, eğitiminiz öğrenciler tarafından satın alındığı zaman hak etmiş olacaksınız.

Eğitimin bedeli PENAKADEMİ tarafından güncellenebilir. Eğitim bedelinde promosyon amaçlı indirim yapılabilir veya boş kalan kontenjanlara eğitim bedeli olmaksızın öğrenci dahil edilebilir. PENAKADEMİ tarafından herhangi bir güncelleme yapıldığında işbu tutar EĞİTMEN’in e-posta adresine bildirilir.

EĞİTMEN işbu sözleşmenin imza tarihi ile uygun durumda banka hesap bilgilerini ve IBAN numarasını PENAKADEMİ’ye bildirmekle yükümlüdür.

Dolandırıcılık, fikri mülkiyet hakkı ihlali veya diğer yasaların ihlalinin tespit edilmesi durumunda PENAKADEMİ, ödeme yapmama hakkını saklı tutabilir.

Öğrenci/kullanıcının 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanması durumunda hizmet bedeli öğrenci/kullanıcıya iade edileceği gereğince EĞİTMEN, işbu hizmetin 14 (on dört) gün kullanılmasından kaynaklı herhangi bir hak ve alacak iddia edemeyeceğini beyan ve kabul etmektedir.

PENAKADEMİ tarafından EĞİTMEN’e ödeme yapıldıktan sonra öğrenci cayma hakkını kullanırsa, PENAKADEMİ; geri ödeme miktarını EĞİTMEN’e yapılacak bir sonraki ödemeden düşebilir veya EĞİTMEN’e yapılacak başkaca ödeme bulunmaması halinde ödemeler, geri ödenecek miktarı karşılamak için yeterli değilse EĞİTMEN’den işbu tutar talep edilebilir.

Eğitim Ücretinden % 18 KDV ve %20 Gelir Vergisi masrafları düşülerek. kalan tutarın % 40’ı eğitmene eğitim bedeli olarak ödenecektir. Ödeme tutarı kurs hizmeti bitiminden 10 iş günü içerisinde eğitmen banka hesabına eft olarak yapılacaktır.

 

  1. TİCARİ MARKALAR

EĞİTMEN, PENAKADEMİye ait ticari marka/markaları, PENAKADEMİ koşulları çerçevesinde yalnızca PENAKADEMİ platformunun tanıtımı veya pazarlaması durumunda kullanacağını ve PENAKADEMİ’nin talebi doğrultusunda, ticari marka kullanımını durduracağını beyan ve kabul eder. PENAKADEMİsöz konusu tanıtım veya pazarlamadan dolayı herhangi bir ad altında ödeme yapmayacaktır.

EĞİTMEN, PENAKADEMİ marka/markalarını yanıltıcı ve aşağılayıcı şekilde kullanmayacağını, yasaları ihlal edecek şekilde uygunsuz, müstehcen veya yasalara aykırı konu veya materyalle bağlantılı olarak kullanmayacağını beyan ve kabul eder.

 

 

  1. PEN AKADEMİ VE EĞİTMEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

PENAKADEMİ ve EĞİTMEN arasında hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenicilik veya temsilcilik ilişkisi bulunmamaktadır. Taraflar işbu hususu beyan ve kabul ederler.

 

  1. HUKUKİ DÜZENLEMELER

PENAKADEMİ uygulamaları netleştirmek ve/veya farklı uygulamalar yansıtma amacıyla Sözleşmeyi güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. PENAKADEMİ, dilediği zaman Sözleşmeyi değiştirme/güncelleme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmede esaslı değişiklik olduğu takdirde EĞİTMEN’i bu hususla ilgili bilgilendireceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Esaslı değişiklikler dışında kalan durumlar hariçtir. Aksi belirtilmediği sürece yapılan değişiklikler aynı gün yürürlüğe girer.

 

  1. DELİL SÖZLEŞMESİ VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme uyarınca EĞİTMEN ile yapılacak her türlü yazışma, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda resmi kayıtlar, elektronik bilgiler, bilgisayar kayıtları ve her türlü taraflarca kanıtlanabilen yazışmalar/görseller bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini HMK md. 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların öncelikle sulh olmak yolu ile eğer bu şekilde çözülemiyorsa Tekirdağ Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İşbu sözleşme sekiz (8) maddeden ibaret olup, iki (2) nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflar peşinen okuyup, onaylayıp, kabul etmiş sayılır.

TARİH                                                                                       :……/……./202…

PENAKADEMİ                                                                         EĞİTMEN

Ad-Soyad:                                                                                  Ad-Soyad:

İMZA                                                                                           İMZA

Mesaj gönder
💬 Whatsapp ile mesaj gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?